http://ludvikmiloslav.cz Sun, 18 Sep 2016 16:36:21 +0000 cs-CZ hourly 1 101449850 Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučil schválit rozpočet na rok 2016 http://ludvikmiloslav.cz/2015/12/financni-vybor-zastupitelstva-hl-m-prahy-doporucil-schvalit-rozpocet-na-rok-2016/ Tue, 15 Dec 2015 10:01:07 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=250 Praha, 14. prosinec 2015 – Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy dnes podrobně projednal návrh rozpočtu metropole na příští rok. Rozpočet, který ve čtvrtek 17. 12. projedná také Zastupitelstvo HMP, je zdrojově vyrovnaný a počítá s výrazným navýšením prostředků pro městské části.    

Jako předseda Finančního výboru ZHMP jsem rád, že se růst provozních výdajů města a jeho organizací podařilo udržet pod kontrolou. Vedle posílení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy tak bylo možné rovněž posílit investiční výdaje města. Díky tomu bude pokračovat příprava stavby nové trasy metra D, mělo by konečně dojít k rekonstrukci Šlechtovy restaurace, významné prostředky jsou také vyčleněny na dobudování inženýrských sítí v městských částech. Téměř půl miliardy korun míří do školství, více než 300 milionů na tramvajové tratě, více než čtvrt miliardy investic obdrží vzhledem k demografickému vývoji důležitá sociální oblast.

Součástí běžných výdajů je i plné pokrytí platových tarifů, které byly podzimním nařízením vlády zvýšeny o 3 procenta. Praha pokračuje v posilování mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství – pro školy a školská zařízení hlavního města Prahy jde o 200 milionů korun, pro školy a školská zařízení městských částí jde o 100 milionů korun. Běžné výdaje rostou také v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví, sportu a tělovýchovy. Kapitola Doprava počítá s celoročním provozem prodlouženého metra A i s celoročním provozem tunelového komplexu Blanka. Návrh rozpočtu obsahuje také rezervu pro splácení dluhových závazků města v částce 600 milionů, naopak nepočítá s žádným novým zadlužením.

Osobně nyní s napětím očekávám průběh jednání a hlasování o rozpočtu na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 17. 12., jelikož v současné době zatím není utvořena vládnoucí koalice. Máme jen pár dnů na to, abychom se v zastupitelstvu byli schopni dohodnout na schválení rozpočtu tak, aby se Praha neocitla v rozpočtovém provizoriu. Vyhnout se mu je nyní hlavním cílem pražské ČSSD, především proto, že nyní je na stole kvalitní a životaschopný rozpočet.

Miloslav Ludvík

Předseda Finančního výboru ZHMP

]]>
250
úvod http://ludvikmiloslav.cz/2015/11/uvod/ Mon, 16 Nov 2015 17:40:07 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=238 ]]> 238 ČSSD: Pražané musí mít přístup k té nejlepší zdravotní péči http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/cssd-prazane-musi-mit-pristup-k-te-nejlepsi-zdravotni-peci/ Fri, 03 Oct 2014 08:35:11 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=160 1. října 2014
Dostupnost a kvalita zdravotní péče a sociálních služeb v hlavním městě, posílení kapacit a rozsahu Lékařské služby první pomoci, výstavba nových poliklinik, určení povinné spádovosti, posílení Zdravotnické záchranné služby, stabilizace Nemocnice Na Bulovce a péče o seniory. To jsou základní priority sociální demokracie v oblasti zdravotnictví, které představil její volební lídr a kandidát na primátora hlavního města Prahy, Miloslav Ludvík a kandidát do zastupitelstva Petr Dolínek.

Pražské zdravotnictví
Mezi priority sociální demokracie patří posílení kapacit i rozsahu Lékařských služeb první pomoci a stanovení maximálních čekacích lhůt. „Podpoříme vznik pohotovostí v dalších částech Prahy i výstavbu nových poliklinik. Je pro nás také naprosto neakceptovatelné, aby se opakovala situace, kdy nemocnice odmítla převzít od Zdravotnické záchranné služby pacienta. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví proto určíme povinnou spádovost, ve které nebude moci zdravotnické zařízení pacienta odmítnout,“ představuje koncepci Miloslav Ludvík.

ČSSD se chce také ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zaměřit na finanční stabilizaci Nemocnice Na Bulovce a finančně posílit Zdravotnickou záchrannou službu pro získání chybějících kvalifikovaných lékařů. „Kromě nedostatku lékařů u záchranné služby se pražská zdravotnická zařízení také potýkají s nedostatkem sester. Chceme proto jako město přispět k řešení situace, např. tím, že nabídneme zdravotnickým pracovníkům dostupné bydlení v Praze ve formě tzv. startovacích bytů,“ uzavírá Miloslav Ludvík.
„Praha nyní postrádá moderní koncepci zdravotnictví, jejímž cílem by mělo být zabránit nesystémovým krokům, které by ohrozily kvalitu, udržitelnost a dostupnost zdravotní péče v našem hlavním městě. Právo na kvalitní ošetření a tu nejlepší možnou péči musí mít všichni bez rozdílu,“ říká Miloslav Ludvík, kandidát na primátora.
Péče o seniory

ČSSD chce rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. Klade velký důraz na dostupnost terénních služeb, mezi které patří například pečovatelské služby v bytech uživatelů, osobní asistence, tísňová péče nebo rozvoz obědů. Zaměří se také na rozvoj úzké spolupráce s neziskovými organizacemi a dobrovolníky, které sociální služby poskytují. Ve spolupráci s městskými částmi chce také rozšířit nabídku bytů v domech s pečovatelskou službou a přeměňovat domovy pro seniory na komunitní typy, které se nejvíce přibližují přirozenému prostředí, na které jsou senioři zvyklí.

„Spolupracujeme také na Zákonu o dlouhodobé péči, který zpracovává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v zařízeních, které by tuto péči osobám s omezenou soběstačností poskytovaly v důstojném prostředí. V tuto chvíli se především řeší způsob financování. Taková zařízení tady nyní chybí a jsou jednoznačně potřeba. Stejně tak musíme řešit nedostatek míst v pražských hospicích. Lidé svoje stáří i odchod mají právo prožít důstojně.“

Startovací byty jsou určeny nejen mladé rodiny, ale i seniory. „Zahájíme výstavbu 8.500 malometrážních bytů s nízkým nájemným, které zaplatíme z peněz získaných z privatizace bytového fondu. Tyto byty by například pro seniory měly být řešením těžké situace, kdy je pro ně obtížné platit vysoký nájem v bytech, ve kterých žijí. Musíme zajistit, aby senioři mohli žít plnohodnotný a důstojný život,“ říká Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva za ČSSD.

]]>
160
Policejní tým Centrum bude posílen http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/policejni-tym-centrum-bude-posilen/ Wed, 01 Oct 2014 14:49:35 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=155 30. září 2014
Tisková zpráva: Policejní tým Centrum bude posílen
Kandidát na primátora Miloslav Ludvík a na starostu Městské části Praha 1 Daniel Hodek chtějí spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem zbavit Václavské náměstí kriminality.
O posílení speciálního policejního týmu Centrum a větší zaměření na oblast Václavského náměstí a přilehlých ulic požádal kandidát na pražského primátora Miloslav Ludvík za ČSSD ministra vnitra Milana Chovance při jejich společné prohlídce Václavského náměstí v pondělních večerních hodinách. Konkrétní bezpečnostní problémy oblasti ministrovi představil kandidát na starostu Městské části Praha 1 Daniel Hodek.
„Václavské náměstí je v současnosti ostudou Prahy, rejdištěm drogových dealerů, prostituce a kapsářů. Chceme, aby městská policie ve spolupráci s kriminální a cizineckou policií a dalšími složkami tento problém vyřešila a lokalitu od kriminality vyčistit,“ prohlásil Miloslav Ludvík.
Ministr vnitra Chovanec konstatoval, že posilování policejních složek v centru města bude pokračovat s tím, že činnost policie se na kriminalitu v centru hlavního města v posledních měsících zaměřuje a bude proti patologickým jevům jako je zejména distribuce drog a krádeže, důsledně bojovat.
K zlepšení bezpečnosti v okolí Václavského náměstí chce také přispět Městská část Praha 1. Současný místostarosta Daniel Hodek bude usilovat o posílení kompetencí městské části v oblasti bezpečnosti a větší koordinaci jejích aktivit s policejními složkami. „Vítám příslib pana ministra, že řešení bezpečnostních problémů v centru hlavního města bude věnována větší pozornost,“ doplnil Daniel Hodek.

]]>
155
Pražská ČSSD vítá zvolení Ivany Cabrnochové senátorkou http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/prazska-cssd-vita-zvoleni-ivany-cabrnochove-senatorkou/ Wed, 01 Oct 2014 14:48:42 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=153 27. září 2014
Tisková zpráva: Pražská ČSSD vítá zvolení Ivany Cabrnochové senátorkou
Pražská ČSSD považuje zvolení Ivany Cabrnochové senátorkou za výrazný signál, který voliči vyslali před blížícími se komunálními volbami.
„Vítězství senátorky Cabrnochové je skvělý úspěch levice, tedy Strany zelených a ČSSD, v Praze. Z tohoto hlediska jde o průlomové vítězství. Jednoznačně se ukázalo, že ČSSD a Zelení dokáží porazit takové strany jako je TOP 09 a ANO. Přeji si, aby úspěch naší společné kandidátky pouze předznamenal další úspěchy ČSSD v nadcházejících senátních a komunálních volbách v Praze i dalších městech ČR,“ uvedl kandidát na primátora hlavního města Prahy za ČSSD Miloslav Ludvík.
„Voliči dali jasně najevo, že spolupráce ČSSD a zelených na Praze 10 je pro ně přirozenou a žádanou formou spolupráce. Ale to nejenom v rámci senátních voleb, ale jak i předpokládám tak po komunálních volbách. Spolupráce ČSSD a zelených je logickou budoucností obou stran v Praze,“ doplnila kandidátka na starostku Městské části Praha 10 za ČSSD Hana Nováková.

]]>
153
Prosadíme zvýšení mezd zaměstnanců DP, zahájíme stavbu metra D a vyhlásíme referendum o magistrále u Václavského náměstí http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/prosadime-zvyseni-mezd-zamestnancu-dp-zahajime-stavbu-metra-d-a-vyhlasime-referendum-o-magistrale-u-vaclavskeho-namesti/ Wed, 01 Oct 2014 14:47:48 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=151 25. září 2014
Tisková zpráva: Prosadíme zvýšení mezd zaměstnanců DP, zahájíme stavbu metra D a vyhlásíme referendum o magistrále u Václavského náměstí
Vyšší mzdy zaměstnancům Dopravního podniku, zabránění propuštění zaměstnanců a rozprodávání majetku Dopravního podniku, zahájení výstavby trasy metra D i referendum o budoucí podobě Václavského náměstí a magistrály. To jsou priority sociální demokracie v oblasti dopravní infrastruktury pro další volební období, které dnes představili kandidáti do pražského zastupitelstva v čele s volebním lídrem Miloslavem Ludvíkem.
MHD a Dopravní podnik
Prioritou ČSSD je podporovat a dále rozšiřovat městskou hromadnou dopravu a stabilizovat pozici Dopravního podniku jako poskytovatele služeb v oblasti veřejné dopravy. „Nepřipustíme proto jeho privatizaci, restrukturalizaci vedoucí k rozprodávání majetku i propuštění zaměstnanců. V opačném případě by poskytování služeb bylo ohroženo,“ vysvětluje Miloslav Ludvík, kandidát na primátora hlavního města Prahy a dodává: „V souladu s důrazem, který klademe na rozvoj veřejné dopravy, navrhneme zvýšení mzdy zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy o 3,5 procenta nad rámec kolektivní smlouvy. To odpovídá stejnému zvýšení, o kterém rozhodla vláda v případě platu státních zaměstnanců,“ dodává Miloslav Ludvík. Toto navýšení mzdy představuje částku zhruba 150 milionů korun ročně, což je realistické a v souladu s rozpočtovými možnostmi DP.
Snahou ČSSD je, aby Dopravní podnik byl prosperující a fungující společností se stabilní finanční situací. Nesouhlasí proto s návrhem bývalého primátora Svobody a ODS, aby se rozpočet Dopravního podniku v příštím roce snížil o 600 milionů korun. „Snížení rozpočtu o 600 milionů korun lze docílit pouze propouštěním zaměstnanců, omezováním dopravy a rušením spojů. To je pravý opak toho, co chce ČSSD. Návrh ODS je hrubě nezodpovědný,“ reaguje Miloslav Ludvík.
Výstavba metra D
Sociální demokracie preferuje hromadnou dopravu jako způsob cestování po Praze, chce proto podle Karla Březiny, kandidáta do zastupitelstva za ČSSD, do jejího rozvoje zásadně investovat: „Naší prioritou je výstavba metra D. Vždy jsme prosazovali vybudování samostatné linky D, která nejenže více než 180 tisícům Pražanů zajistí kvalitní a rychlý spoj do centra, ale navíc uleví i lince C a stane se alternativou k Nuselskému mostu, který musí dříve či později projít zásadní rekonstrukcí. Bez linky D by v takové situaci dopravní systém zcela zkolaboval.“ Pro samostatnou linku hovoří i plánovaný interval, který pro samostatnou linku ve špičce činí 200 sekund a na odbočce by šlo o 360 sekund.
Reálný cíl zahájení stavby je v následujícím volebním období. Dle aktuálních propočtů a cen roku 2013 by se finanční náklady na stavbu linky D měly pohybovat okolo 46 mld. korun. Financování by mělo být zajištěno především z evropských fondů, předpokládá se také významná spoluúčast státu. „Stavba takového významu neslouží jen Pražanům, stát by proto měl mít zájem na její stavbě. Jsem si jistý, že v současné vládě podporu určitě nalezneme,“ dodává Karel Březina.
Magistrála u Václavského náměstí
Další stavbou, které se chce sociální demokracie věnovat, je pražská magistrála, jejíž současný stav je dlouhodobě neúnosný. „Chceme připravit referendum, ve kterém by mohli Pražané rozhodnout, jak by magistrála u Václavského náměstí měla vypadat. Jedním z řešení je svedení dopravy pod zem. K této variantě necháme vypracovat studii, která by vyčíslila náklady různých řešení a na základě znalosti těchto dat by proběhlo referendum,“ prohlásil Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva za ČSSD.

]]>
151
ČSSD: Je třeba okamžitě zastavit nárůst počtu lidí bez domova http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/cssd-je-treba-okamzite-zastavit-narust-poctu-lidi-bez-domova/ Wed, 01 Oct 2014 14:46:58 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=149 25. srpna 2014
Tisková zpráva – ČSSD: Je třeba okamžitě zastavit nárůst počtu lidí bez domova
Tým zkušených lidí věnujících se koncepčnímu řešení bezdomovectví v Praze, poradenství pro osoby bezdomovectvím ohrožené, speciální zdravotnická zařízení, noclehárny či pracovní příležitosti pro bezdomovce. To a mnoho dalších jsou opatření, kterými chce pražská ČSSD řešit a co nejdříve zastavit alarmující nárůst bezdomovectví v hlavním městě.
Stále rostoucí problém lidí bez přístřeší současné vedení Prahy svým čistě represivním přístupem pouze odsouvá. ČSSD proto přichází s ucelenou koncepcí pro postupné řešení problematiky bezdomovectví, která se v prvé řadě zaměřuje na implementaci preventivních a podpůrných opatření, které mají bezdomovectví předcházet a pomáhat návratu do běžného života. Pokud budou uvedeny do praxe všechna navrhovaná opatření, až dvě třetiny lidí bez domova budou moci opustit ulice a nalézt přechodné bydlení.
Dle sčítání z roku 2010 se v Praze pohybovalo okolo 4 tisíc lidí bez domova, od té doby k tomuto počtu přibývají každý rok další stovky osob, z toho zhruba jedna třetina je tzv. viditelných bezdomovců. Kvůli nekoncepčnímu přístupu magistrátu, který řeší pouze viditelné následky, ale nikoliv příčiny, tak v Praze každoročně přibydou stovky nových lidí bez střechy nad hlavou. Pokud Praha nezmění svoji dosavadní strategii, dosáhne počet bezdomovců v roce 2020 hranici 13 tisíc.
„K otázce bezdomovectví musíme přistupovat komplexně, neboť se jedná o složitý problém, který má značný sociálně-zdravotní přesah. Proto není možné dělat jen jednostranná opatření, to pouze problém přesouvá, ale neřeší,“ říká Miloslav Ludvík, kandidát na primátora za ČSSD. „My chceme ve spolupráci s městskými částmi postupně vytvořit funkční záchytnou síť, která pomůže jak lidem bez domova a těm ohroženým bezdomovectvím, tak zároveň i zvýší celkovou kvalitu života ve městě,“ vysvětluje povolební plány sociálnědemokratický kandidát na primátora Prahy.
Podle Ludvíka je nutné skokově zvýšit investice. „Pro dosažení ideálního stavu, jakého díky obdobné koncepci dosáhli například ve Vídni, odhadujeme nutnost investovat během příštích čtyř let zhruba 750 milionů korun,“ vyčísluje. Tato částka podle něj zahrnuje jak náklady na nové ubytovací kapacity, tak i posílení terénních služeb organizací, které se problematikou dlouhodobě zabývají a představují páteř celého systému, tak i preventivní opatření, která budou bezdomovectví předcházet.
„Současná koncepce, kterou přijala Rada hlavního města, je bezzubým a nefunkčním materiálem, neboť zcela postrádá praktická řešení v podpůrné části. Praha zbytečně ztratila tři roky. Zastavily se projekty, které mohly zajistit potřebné kapacity, a už nyní mohl být počet lidí bez domova daleko nižší. Počet lidí ohrožených bezdomovectvím stále stoupá, jsou mezi nimi senioři i mladí lidé, problém eskaluje a je nejvyšší čas s ním začít něco dělat,“ doplňuje Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva za ČSSD.

]]>
149
Zvýšíme počty strážníků a zaměříme se na tzv. sídlištní kriminalitu http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/zvysime-pocty-strazniku-a-zamerime-se-na-tzv-sidlistni-kriminalitu/ Wed, 01 Oct 2014 14:46:00 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=147

15. září 2014
Tisková zpráva: Zvýšíme počty strážníků a zaměříme se na tzv. sídlištní kriminalitu
ČSSD bude usilovat o celkové snižování kriminality především zaváděním efektivních bezpečnostních a preventivních opatření a zvyšováním počtu strážníků v ulicích. Na posílení bezpečnosti, mzdy nových strážníků a další opatření chce ČSSD vyčlenit dalších 85 milionů korun z rozpočtu města. Je třeba se soustředit nejen na kriminalitu v centru města, ale také na zvyšování bezpečnosti občanů a řešení drobné a tzv. sídlištní kriminality v dalších lokalitách.
Koncepci v oblasti bezpečnosti představil Miloslav Ludvík, kandidát na primátora hlavního města Prahy za ČSSD: „Ze statistik vyplývá, že v roce 2013 se oproti předchozímu roku o více než 13 procent zvedl počet zjištěných trestných činů na území Prahy. Chceme se proto především zaměřit na prevenci a řešení aktuálních bezpečnostních témat, jako je prostituce, drogy a kapesní krádeže, které jsou doménou centra města, ale také na majetkovou kriminalitu zahrnující krádeže vozidel, krádeže věcí z vozidel a vloupání do bytů, rodinných domů a nebytových prostor, která se z širšího centra města stále více rozšiřuje i do dalších lokalit.“ Každá městská část má poněkud odlišnou náplň trestné činnosti, proto je nezbytný podrobný výzkum místních specifik kriminality v jednotlivých městských částech Prahy.
Počet strážníků v pražských ulicích klesá a počet přestupků naopak roste. V důsledku tohoto stavu již strážníci nemohou dostatečně efektivně plnit preventivní funkci, kdy svou přítomností a pravidelnými hlídkami mohou předcházet páchaní kriminality ve svém obvodu. Zatímco počet strážníků na konci prvního pololetí 2013 činil 2237, na konci prvního pololetí roku 2014 to bylo 2121, což znamená pokles o 5 procent, namísto růstu, který Praha jednoznačně potřebuje. V současné době chybí obsadit více než deset procent tabulkových míst. Počet přestupků přitom vzrostl o 14 procent.
„Musíme se soustředit na zlepšování vymahatelnosti realizovaných opatření. V prvé řadě to znamená vyřešení nedostatečného počtu bezpečnostních i pořádkových složek, které musí být směřovány cíleně, aby nedocházelo k překrývání či nedostatečnému personálnímu pokrytí potírání kriminality v jednotlivých částech Prahy. Efektivním opatření je také účelné rozšiřování kamerového systému ve vytipovaných lokalitách,“ vyjmenovává priority Miloslav Ludvík.
ČSSD chce na bezpečnostní opatření vyčlenit 85 milionů korun. „Tyto peníze ukrojíme z naprosto přebujelého rozpočtu, který magistrát v současné době má vyhrazen na právnické a konzultační služby. Ten činí 150 milionů,“ doplňuje Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva a pokračuje: „Takováto částka pro představu pokryje roční plat pro více než 200 nových strážníků.“ ČSSD také počítá s využitím evropských fondů pro financování bezpečnostních preventivních opatření a materiálně technického vybavení městských policií.
Centrum města, které žije aktivním nočním životem, je dlouhodobě oblastí s nejvyšším počtem trestných činů. Jedná se především o problematiku prodeje drog, prostituce, bezdomovství, opilectví, rušení nočního klidu a kapesní krádeže zaměřené na zahraniční turisty. „Vyčíslili jsme, že jen na Praze 1 je aktuálně třeba zhruba 90 nových strážníků, kteří schází především v nočních hodinách. Tento podstav nám nedovolí efektivně čelit každodennímu porušování veřejného pořádku. Praha 1 je vzhledem ke své poloze velmi specifická. Usilujeme především o zavedení opatření, které povedou ke zklidnění prostoru před hostinskými provozovnami,“ doplňuje Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1 a kandidát do zastupitelstva za ČSSD.
Naopak na sídlištích, kde není noční život tolik aktivní, pro občany představují potenciální nebezpečí neosvětlená místa, zpustlé budovy, které se stávají bezplatnými noclehárnami či opuštěné parky. Posílením počtu strážníků nejen, že docílíme zvýšení pocitu bezpečí obyvatel sídlišť, ale také snížíme majetkovou trestnou činnost, jako je například vloupání do motorových vozidel, vykrádání bytů a sklepů. Chceme se v prvé řadě soustředit na lokality jako je Jižní město, Lhotka, Černý most, Kyje Stodůlky, Modřany, ale i čtvrtě jako Smíchov, Košíře či Karlín.

 

]]>
147
Hudeček a TOP 09 dali přednost developerům před občany Prahy http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/hudecek-a-top-09-dali-prednost-developerum-pred-obcany-prahy/ Wed, 01 Oct 2014 14:45:05 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=145

11. 9. 2014
Tisková zpráva: Primátor Hudeček a TOP 09 dali přednost developerům před občany Prahy
Zastupitelstvo hlavního města Prahy dnes zamítlo návrh opatření, který by znemožnil výstavbu v přírodním Parku Vidoule na Praze 5, kterou předložil Miloslav Ludvík, kandidát na primátora za ČSSD.
„Primátor Hudeček a TOP 09 upřednostnili zájmy developera před zájmy Prahy a jejích obyvatel,“ prohlásil Miloslav Ludvík a dodal: „Dlouhodobě se v boji proti výstavbě na Vidouli angažuji a dnešním hlasováním nic nekončí, za přírodní park Vidoule budeme bojovat dál.“
Miloslav Ludvík v předloženém materiálu navrhl přerušení řízení, které je technicky nejjednodušším řešením a které by vedlo k zachování Vidoule ve své původní podobě. Kromě nesouhlasu s výstavbou ze strany městské části Praha 5, občanských sdružení i místních obyvatel primátora Hudečka o zastavení projektu nepřesvědčily ani odhalené podvody s peticí s falešnými podpisy podporující výstavbu, ani vystoupení místních občanů při jednání zastupitelstva. Zatím tak zůstává v platnosti změna územního plánu chráněné stolové hory Vidoule předložená primátorem Hudečkem, která ji ze zeleně mění na obytné území a tím vychází vstříc zájmům developera.

 

]]>
145
Primátor Hudeček by neměl své chyby ve stavebních předpisech schovávat za kampaň o billboardech http://ludvikmiloslav.cz/2014/10/primator-hudecek-by-nemel-sve-chyby-ve-stavebnich-predpisech-schovavat-za-kampan-o-billboardech/ Wed, 01 Oct 2014 14:44:12 +0000 http://ludvikmiloslav.cz/?p=143 10. září 2014:
Tisková zpráva: Primátor Hudeček by neměl své chyby ve stavebních předpisech schovávat za kampaň o billboardech
Primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) se snaží svou neschopnost správně připravit pražské stavební předpisy maskovat smyšlenou kampaní proti billboardům. Místo, aby se přiznal k nezvládnuté přípravě nových pražských stavebních předpisů, schovává se za zástupný problém. Ve svém prohlášení mu to dnes vzkázal kandidát na primátora za ČSSD Miloslav Ludvík.
„Pan Hudeček opět nezvládl svou práci a opět se mediálně kryje vymyšleným problémem. Nové pražské stavební předpisy jsou paskvil, který má umožnit zahustit zástavbu v Praze a umožnit spřízněným developerům dokončit projekty, které nyní porušují zákon nebo územní plán. Je to další posun ve prospěch investorů a developerů proti občanům Prahy,“ uvedl Miloslav Ludvík.
Podle slov pražského zastupitele Petra Dolínka je například naprosto nepřijatelná snaha obejít povinnost zřídit k novým stavbám odpovídající parkovací místa. „Konkrétně §33, bod 2 umožňuje, aby developeři zbudovali parkovací místa až 300 metrů od místa stavby,“ popisuje Petr Dolínek.
Podobně nové předpisy nijak neřeší povinnost investorů spolupracovat s městskými částmi ve věci občanské vybavenosti nebo odpovídajícímu počtu nových míst ve školkách a školách.
„TOP 09 se prostě lísá k developerům a snaží se tak důležitou normu jako jsou stavební předpisy svést na nutnost zakázat billboardy. Přitom ani nejsou schopni sjednotit pojmosloví. Pokud zítra pan Hudeček zítra přinese návrh úpravy stavebních předpisů, které se budou týkat pouze zákazu billboardů od 1. října, ČSSD ho podpoří,“ uvedl kandidát na primátora za ČSSD Miloslav Ludvík.
„Rada složená pouze z TOP 09 se přitom jen nedávno pokusila schválit novou smlouvu na velké reklamní plochy u vjezdu do tunelů a na protihlukových stěnách,“ uzavřel Miloslav Ludvík.

]]>
143