Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy doporučil schválit rozpočet na rok 2016

Praha, 14. prosinec 2015 – Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy dnes podrobně projednal návrh rozpočtu metropole na příští rok. Rozpočet, který ve čtvrtek 17. 12. projedná také Zastupitelstvo HMP, je zdrojově vyrovnaný a počítá s výrazným navýšením prostředků pro městské části.    

Jako předseda Finančního výboru ZHMP jsem rád, že se růst provozních výdajů města a jeho organizací podařilo udržet pod kontrolou. Vedle posílení rozpočtů městských částí hl. m. Prahy tak bylo možné rovněž posílit investiční výdaje města. Díky tomu bude pokračovat příprava stavby nové trasy metra D, mělo by konečně dojít k rekonstrukci Šlechtovy restaurace, významné prostředky jsou také vyčleněny na dobudování inženýrských sítí v městských částech. Téměř půl miliardy korun míří do školství, více než 300 milionů na tramvajové tratě, více než čtvrt miliardy investic obdrží vzhledem k demografickému vývoji důležitá sociální oblast.

Součástí běžných výdajů je i plné pokrytí platových tarifů, které byly podzimním nařízením vlády zvýšeny o 3 procenta. Praha pokračuje v posilování mzdových prostředků pro pracovníky v oblasti školství – pro školy a školská zařízení hlavního města Prahy jde o 200 milionů korun, pro školy a školská zařízení městských částí jde o 100 milionů korun. Běžné výdaje rostou také v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví, sportu a tělovýchovy. Kapitola Doprava počítá s celoročním provozem prodlouženého metra A i s celoročním provozem tunelového komplexu Blanka. Návrh rozpočtu obsahuje také rezervu pro splácení dluhových závazků města v částce 600 milionů, naopak nepočítá s žádným novým zadlužením.

Osobně nyní s napětím očekávám průběh jednání a hlasování o rozpočtu na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 17. 12., jelikož v současné době zatím není utvořena vládnoucí koalice. Máme jen pár dnů na to, abychom se v zastupitelstvu byli schopni dohodnout na schválení rozpočtu tak, aby se Praha neocitla v rozpočtovém provizoriu. Vyhnout se mu je nyní hlavním cílem pražské ČSSD, především proto, že nyní je na stole kvalitní a životaschopný rozpočet.

Miloslav Ludvík

Předseda Finančního výboru ZHMP

Komentáře nejsou povoleny