Vyberte stránku

3. září 2014
Tisková zpráva: Praha potřebuje školskou koncepci, která bude reagovat na demografické změny i společenské trendy
Zatímco počet žáků prvních tříd každým rokem roste, počet základních škol v hlavním městě klesá. Praha pružně nereaguje na demografický vývoj, a to především kvůli chybějící školské koncepci, a to nejen na úrovni magistrátu, ale i městských částí. Koncepce by měla provázat jednotlivé školské stupně, které jsou zřizovány různými zřizovateli. ČSSD se chce v rámci svojí školské koncepce soustředit nejen na optimalizaci kapacit školských zařízení, ale také klást důraz na prevenci proti obezitě, zdravé a kvalitní stravování a dostatek pohybových aktivit.
„V posledních letech jsme díky silným ročníkům zaznamenali rostoucí počet narozených dětí. To se projevilo především v nedostatku míst v mateřských školkách. Nyní se tento kapacitní problém začíná přesouvat na úroveň základních škol. Je nejvyšší čas na to reagovat. Jinak budou naše děti sedět v přeplněných třídách. Kvalita výuky se bude snižovat a neúnosně porostou nároky na učitele,“ upozorňuje na demografický trend Miloslav Ludvík, kandidát na primátora hlavního města Prahy za ČSSD.
ČSSD proto přichází se školskou koncepcí, která chce optimalizovat kapacity dle skutečného demografického vývoje. Počet dětí narozených v Praze od roku 2002 do roku 2010 neustále stoupal. Zatímco v roce 2002 jich bylo narozeno 9 690, v roce 2010 to bylo 14 792. Právě ročníky 2008-2010, kdy byl nárůst největší, nyní nastupují a v nejbližších letech budou nastupovat do prvních tříd. Jako roste počet narozených dětí v Praze, stejně tak roste i počet žáků zapsaných do prvních tříd. Oproti roku 2010 představuje nárůst prvňáčků zhruba 30 %, zatímco koncepce základních škol zůstává na úrovni roku 2010.
Další prioritou pražské ČSSD je podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže, tedy důraz na zdravou výživu a zajištění kvalitního školního stravování.
„Podle průzkumu 30 % školáků vůbec nesnídá, 10 % večeří jen velmi chudě a 40 % má problémy se svačinou. Z domova si ji nenosí a kupuje je ve školním automatu či bufetu, kde je jídlo skladebně zcela nevhodné,“ říká Daniel Štěpán, odborník na stravování a kandidát ČSSD do pražského zastupitelstva.
Přitom důsledky špatných stravovacích návyků se podepíší na zdravotním stavu dětí. ČSSD plánuje zavést na Magistrátu HMP pozici metodika pro školní stravování na plný úvazek, který by metodicky řídil školní stravovací zařízení na území Prahy. Buď přímo – pokud jde o školy zřizované Magistrátem nebo by metodicky řídil zodpovědné pracovníky na jednotlivých městských částech, případně by spolupracoval s řediteli škol.
„Současně chceme podporovat děti ze sociálně slabých rodin, aby mohli obědvat, i když na to jejich rodiče nemají finanční prostředky. Zavedeme pro tzv. Obědové konto, jaké funguje na Praze 7,“ doplňuje Daniel Štěpán. ČSSD je rovněž připravena vyvinout tlak na ředitele škol, aby odstranili „automaty na obezitu“, případně zásadním způsobem změnili jejich sortiment.
Součástí podpory zdravého životního stylu je i péče o dostatečnou pohybovou aktivitu dětí. Podle současných studií je sportovní aktivita dětí nedostatečná a sledování televize a počítače patří mezi nejčastější způsob trávení volného času našich dětí.
„Sport a způsob života s ním spojený funguje jako nejlepší prevence vzniku závažných onemocnění,“ doplňuje kandidátka do zastupitelstva za ČSSD Irena Ropková. „Proto je ČSSD rozhodnuta podstatným způsobem zvýšit podporu sportovních aktivit pro Pražany. Vyčleníme 1% z rozpočtu Hlavního města Prahy na podporu sportu, což představuje ročně částku převyšující 500 milionů korun. Za to opravíme sportoviště a zpřístupníme je veřejnosti, zaměříme se na zlepšení podmínek pro sportování dětí již od předškolního věku. Zároveň chceme podporovat i děti ze sociálně slabších rodin, aby i ony se mohly sportovních aktivit a kroužků účastnit.“