Vyberte stránku

1. října 2014
Dostupnost a kvalita zdravotní péče a sociálních služeb v hlavním městě, posílení kapacit a rozsahu Lékařské služby první pomoci, výstavba nových poliklinik, určení povinné spádovosti, posílení Zdravotnické záchranné služby, stabilizace Nemocnice Na Bulovce a péče o seniory. To jsou základní priority sociální demokracie v oblasti zdravotnictví, které představil její volební lídr a kandidát na primátora hlavního města Prahy, Miloslav Ludvík a kandidát do zastupitelstva Petr Dolínek.

Pražské zdravotnictví
Mezi priority sociální demokracie patří posílení kapacit i rozsahu Lékařských služeb první pomoci a stanovení maximálních čekacích lhůt. „Podpoříme vznik pohotovostí v dalších částech Prahy i výstavbu nových poliklinik. Je pro nás také naprosto neakceptovatelné, aby se opakovala situace, kdy nemocnice odmítla převzít od Zdravotnické záchranné služby pacienta. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví proto určíme povinnou spádovost, ve které nebude moci zdravotnické zařízení pacienta odmítnout,“ představuje koncepci Miloslav Ludvík.

ČSSD se chce také ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zaměřit na finanční stabilizaci Nemocnice Na Bulovce a finančně posílit Zdravotnickou záchrannou službu pro získání chybějících kvalifikovaných lékařů. „Kromě nedostatku lékařů u záchranné služby se pražská zdravotnická zařízení také potýkají s nedostatkem sester. Chceme proto jako město přispět k řešení situace, např. tím, že nabídneme zdravotnickým pracovníkům dostupné bydlení v Praze ve formě tzv. startovacích bytů,“ uzavírá Miloslav Ludvík.
„Praha nyní postrádá moderní koncepci zdravotnictví, jejímž cílem by mělo být zabránit nesystémovým krokům, které by ohrozily kvalitu, udržitelnost a dostupnost zdravotní péče v našem hlavním městě. Právo na kvalitní ošetření a tu nejlepší možnou péči musí mít všichni bez rozdílu,“ říká Miloslav Ludvík, kandidát na primátora.
Péče o seniory

ČSSD chce rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí. Klade velký důraz na dostupnost terénních služeb, mezi které patří například pečovatelské služby v bytech uživatelů, osobní asistence, tísňová péče nebo rozvoz obědů. Zaměří se také na rozvoj úzké spolupráce s neziskovými organizacemi a dobrovolníky, které sociální služby poskytují. Ve spolupráci s městskými částmi chce také rozšířit nabídku bytů v domech s pečovatelskou službou a přeměňovat domovy pro seniory na komunitní typy, které se nejvíce přibližují přirozenému prostředí, na které jsou senioři zvyklí.

„Spolupracujeme také na Zákonu o dlouhodobé péči, který zpracovává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jeho cílem je zvýšení dostupnosti a kvality dlouhodobé péče v zařízeních, které by tuto péči osobám s omezenou soběstačností poskytovaly v důstojném prostředí. V tuto chvíli se především řeší způsob financování. Taková zařízení tady nyní chybí a jsou jednoznačně potřeba. Stejně tak musíme řešit nedostatek míst v pražských hospicích. Lidé svoje stáří i odchod mají právo prožít důstojně.“

Startovací byty jsou určeny nejen mladé rodiny, ale i seniory. „Zahájíme výstavbu 8.500 malometrážních bytů s nízkým nájemným, které zaplatíme z peněz získaných z privatizace bytového fondu. Tyto byty by například pro seniory měly být řešením těžké situace, kdy je pro ně obtížné platit vysoký nájem v bytech, ve kterých žijí. Musíme zajistit, aby senioři mohli žít plnohodnotný a důstojný život,“ říká Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva za ČSSD.