Vyberte stránku

25. srpna 2014
Tisková zpráva – ČSSD: Je třeba okamžitě zastavit nárůst počtu lidí bez domova
Tým zkušených lidí věnujících se koncepčnímu řešení bezdomovectví v Praze, poradenství pro osoby bezdomovectvím ohrožené, speciální zdravotnická zařízení, noclehárny či pracovní příležitosti pro bezdomovce. To a mnoho dalších jsou opatření, kterými chce pražská ČSSD řešit a co nejdříve zastavit alarmující nárůst bezdomovectví v hlavním městě.
Stále rostoucí problém lidí bez přístřeší současné vedení Prahy svým čistě represivním přístupem pouze odsouvá. ČSSD proto přichází s ucelenou koncepcí pro postupné řešení problematiky bezdomovectví, která se v prvé řadě zaměřuje na implementaci preventivních a podpůrných opatření, které mají bezdomovectví předcházet a pomáhat návratu do běžného života. Pokud budou uvedeny do praxe všechna navrhovaná opatření, až dvě třetiny lidí bez domova budou moci opustit ulice a nalézt přechodné bydlení.
Dle sčítání z roku 2010 se v Praze pohybovalo okolo 4 tisíc lidí bez domova, od té doby k tomuto počtu přibývají každý rok další stovky osob, z toho zhruba jedna třetina je tzv. viditelných bezdomovců. Kvůli nekoncepčnímu přístupu magistrátu, který řeší pouze viditelné následky, ale nikoliv příčiny, tak v Praze každoročně přibydou stovky nových lidí bez střechy nad hlavou. Pokud Praha nezmění svoji dosavadní strategii, dosáhne počet bezdomovců v roce 2020 hranici 13 tisíc.
„K otázce bezdomovectví musíme přistupovat komplexně, neboť se jedná o složitý problém, který má značný sociálně-zdravotní přesah. Proto není možné dělat jen jednostranná opatření, to pouze problém přesouvá, ale neřeší,“ říká Miloslav Ludvík, kandidát na primátora za ČSSD. „My chceme ve spolupráci s městskými částmi postupně vytvořit funkční záchytnou síť, která pomůže jak lidem bez domova a těm ohroženým bezdomovectvím, tak zároveň i zvýší celkovou kvalitu života ve městě,“ vysvětluje povolební plány sociálnědemokratický kandidát na primátora Prahy.
Podle Ludvíka je nutné skokově zvýšit investice. „Pro dosažení ideálního stavu, jakého díky obdobné koncepci dosáhli například ve Vídni, odhadujeme nutnost investovat během příštích čtyř let zhruba 750 milionů korun,“ vyčísluje. Tato částka podle něj zahrnuje jak náklady na nové ubytovací kapacity, tak i posílení terénních služeb organizací, které se problematikou dlouhodobě zabývají a představují páteř celého systému, tak i preventivní opatření, která budou bezdomovectví předcházet.
„Současná koncepce, kterou přijala Rada hlavního města, je bezzubým a nefunkčním materiálem, neboť zcela postrádá praktická řešení v podpůrné části. Praha zbytečně ztratila tři roky. Zastavily se projekty, které mohly zajistit potřebné kapacity, a už nyní mohl být počet lidí bez domova daleko nižší. Počet lidí ohrožených bezdomovectvím stále stoupá, jsou mezi nimi senioři i mladí lidé, problém eskaluje a je nejvyšší čas s ním začít něco dělat,“ doplňuje Petr Dolínek, kandidát do zastupitelstva za ČSSD.