Vyberte stránku

Za poslední roky se Praha stala Popelkou, přitom by měla být vlajkovou lodí českých měst. Proč tomu tak není? Proč Praze chybí jasná moderní koncepce rozvoje? Na vině je špatné manažerské řízení. Téměř polovinu svého života jsem strávil v manažerských funkcích, z toho posledních 15 let jako ředitel největšího zdravotnického zařízení v České republice – motolské nemocnice. Domnívám se, že mé zkušenosti mě opravňují tvrdit, že vím, co znamená kvalitní manažerské řízení. A také, že poznám, když někde chybí.

V našem hlavním městě žije více než 1,2 milionu obyvatel. Všichni tito lidé mají právo na kvalitní život, dostupné služby jako je zdravotnictví, veřejná doprava,sociální službya čisté a bezpečné ulice. Mají právo na to, aby jejich děti měly zajištěné místo v mateřské škole a následně i ve školezákladní, aby si odpoledne mohly jít hrát do parku nebo na hřiště, místo toho, aby se z oken bytu dívaly na novou kancelářskou budovu, která na místě původní zeleně právě vyrostla. Všichni, kdo se chtějí podílet na vedení Prahy či jednotlivých městských částí, by si měli uvědomit, že veřejné rozpočty, se kterými hospodaří, jsou tvořeny z daní našich občanů. Jim se my, politici, zodpovídáme a v jejich zájmu musíme pracovat.

To je našim cílem. Změnit Prahu k lepšímu. Zajistit, aby se v Praze dobře žilo. Když jsem před patnácti lety nastupoval do Motola, sliboval jsem, že z něj udělám špičkové a respektované zdravotnické zařízení. To se nám podařilo. Kdybych však nemocnici vedl stylem, který praktikuje současné vedení magistrátu, těžko by v ní dnes byl jediný lékař a jediný pacient. Rád bych proto mé zkušenosti nabídl nyní Praze a zajistil jí takové postavení mezi českými městy, které jí náleží.

Největší problém současného řízení Prahy vidím v lhostejnosti a chybějící kompetentnosti. Dovolím si použít přirovnání, že Praha hodně vesluje, ale málo kormidluje. Máme zde roky táhnoucí se kauzy jako je tunel Blanka, Opencard, dostavba trasy metra A a zahájení výstavby trasy D, které se stále nedaří dotáhnout do konce. Mnohé z těchto kauz jsou navíc provázeny korupčními skandály, které se přímo týkají jak současného primátora Hudečka, tak dvou jeho předchůdců, pánů Svobody a Béma. To musí skončit.

Rád bych, aby se Praha opět stala moderním městem s jasným rozvojovým plánem. Chci, aby Praha přestala být rájem developerů, kteří staví obří office parky a luxusní byty, které slouží pouze ke spekulacím, ale rozhodně ne k bydlení či prospěchu normálních Pražanů. Stejně jako se v Motole každodenně snažíme zvyšovat kvalitu služeb a péče, kterou poskytujeme našim pacientům, stejně musíme i jasnými kroky zvyšovat kvalitu života Pražanů.

Věřím v tvrdou a poctivou práci. Věřím, že pokud Praha bude mít kompetentní vedení, můžeme mít magistrát bez zbytečných skandálů a pravidelně se opakujících návštěv protikorupční policie.

V Praze jsem se narodil a žiji zde celý svůj život, takže dobře vím, že Praha je krásné a atraktivní město, ve kterém žijí chytří a pracovití lidé. Že to tak při pohledu na složení magistrátu dnes tak nevypadá, je věc jiná. Ale doufám, že to se nám po těchto volbách podaří změnit. Protože věřím, že změníme Prahu k lepšímu.